futurebis.com
futurebis.com
futurebis.com
futurebis.com
futurebis.com
futurebis.com
futurebis.com]
futurebis.com]
futurebis.com]
futurebis.com]
แวะทักทายสักนิด
เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
คุณคิดว่าคนเราจะมีโอกาส เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้แก่ชีวิตนี้ บ่อยแค่ไหน ผมคิดว่าชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก หากเทียบกับเวลาที่ผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่น การเริ่มต้นใหม่บ่อยๆจึงอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป หากแต่ว่าก่อนที่จะทำอะไร ควรจะคิดให้ดี ให้รอบด้านให้มากไว้ก่อน จะดีกว่าที่จะค่อยมา เริ่มใหม่ เพราะผมคิดว่าการเริ่มใหม่บ่อยๆ ของใครคนหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงการ ขาดการวางแผนชีวิตที่ดีพอ เมื่ออายุเริ่มมากขึ้น คนๆหนึ่งจะลงมือทำอะไรสักอย่าง ต้องคิดให้รอบคอบ ว่ามันจะมีประโยชน์แก่ตนเอง หรือ คนรอบข้าง มากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่ทำไปได้ครึ่งๆกลางๆแล้วเพิ่งพบว่าม้นไม่ใช่ ม้นไม่ตอบโจทย์ชีวิต แล้วก็หันมาเริ่มใหม่อีกในเรื่องถัดไป เวลาไม่เคยรอใคร และไม่มีใครจะซื้อเวลาชีวิตได้ ทุกเวลานาที มันก็จะเดินหน้าไปอย่างเดียวไม่มีหยุดรอ หรือ ถอยหลัง ให้กลับใคร คนเรากว่าจะรู้ว่าเวลามีค่ายิ่งกว่าทองคำ บางครั้งอาจจะเพิ่งรับรู้ได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตตนเอง ฉะนั้นก่อนจะทำอะไรคิดให้มากๆ คิดให้รอบด้านที่สุดที่จะคิดได้นะครับ และต้องลงมือทำด้วย ไม่ใช่คิดแล้วไม่ขยับทำอะไรเลย ก็เท่ากับความคิดเป็นหมันนะครับ